นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยมี นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นางวิริน วันสมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการในการประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *