นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา” เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบวกครกน้อย ,วัดบวกครกหลวง และวัดหนองป่าครั่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมไทยสืบไป เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *