นายศักดา ศักดิ์ใหญ่ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 2 พร้อมด้วยคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ภายใต้โครงการโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ โดยมี ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้การต้อนรับทางโรงเรียนขอขอบพระคุณที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะท่านในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *