นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *