พิธีเปิดและส่งมอบห้องตัดผมและเสริมสวย “B.K.N. สบายดี คัท” ตามโครงการ “บวกครกน้อยบาร์เบอร์ เพื่อเด็กดี ศรีโรงเรียน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และ กลุ่มบริษัท BJC บิ๊กซี

วันที่ 16 สิงหาคม 2565
                   นายนรบดี เรืองศรี ผู้อำนวยการเขต บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบห้องตัดผมและเสริมสวย “B.K.N. สบายดี คัท” ตามโครงการ “บวกครกน้อยบาร์เบอร์ เพื่อเด็กดี ศรีโรงเรียน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และ กลุ่มบริษัท BJC บิ๊กซี พร้อมด้วย นายวิชัย สมบุญโสด ผู้จัดการ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด​ สาขาเชียงใหม่ 2 และ คุณสุนทรีย์ วราศัย ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด​ สาขาเชียงใหม่ 2 และ ในโอกาสนี้ นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานรับมอบห้องตัดผมและเสริมสวย “B.K.N. สบายดี คัท” โดยมี นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยให้การต้อนรับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *