พิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โค้ดดิ้ง และ การสร้างสื่อออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพอย่างเป็นทางการ

วันที่ 30 มีนาคม 2565
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นำโดย นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้ให้การต้อนรับ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) , นางสาวพรรณทิมา สรรพศิรินันท์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa),นายฎนุพล อ่วมพิทยา หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) , นายปรัชญา โกมณี รักษาการผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) และคณะที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โค้ดดิ้ง และ การสร้างสื่อออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพอย่างเป็นทางการ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *