มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

วันที่ 20 สิงหาคม 2565
                   นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้เข้าร่วมนำเสนอและร่วมงาน มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
นวัตกรรมที่เข้าร่วมประกวดแข่งขัน จำนวน 9 นวัตกรรม
มีนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล คือ
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนขนาดใหญ่
โดย คุณครูกฤตินี ฟังอารมณ์
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่
โดย คุณครูชนิดาภา ไชยชนะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *