ร่วมพิธีทำบุญสืบชาตาหลวง แสคงมุทิคาจิค ณ วัดเมืองสาครน้อย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

                      ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยนำโดย นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้มีโอกาสร่วมพิธีทำบุญสืบชาตาหลวง แสคงมุทิคาจิค ณ วัดเมืองสาครน้อย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *