ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวชลลักษณ์ เสือน่วม ในโอกาสเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านนากู่ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นำโดย นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย และนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวชลลักษณ์ เสือน่วม ในโอกาสเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านนากู่ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโรงเรียนบ้านนากู่ ให้การต้อนรับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *