เทศบาลตำบลหนองบำครั่ง ได้จัดทำโครงการส่งสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน โดยมีกิจกรรมภายในงานมีการแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน การแสดงและจำหน่ายสินค้า อาหาร และบริการของชุมชนและเครือข่าย การสาธิตการจัดทำผลิตภัณฑ์ของชุมชน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *