โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย จัตพิธีไหวัครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565
                    โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย จัตพิธีไหวัครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย และนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียน พิธีการเริ่มโดยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยพิธีเจิมหนังสือ ตัวเทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครู และคำปฏิณาณตนพร้อมด้วยนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปิที่ 3 นำพานขึ้นไหวัครูเพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวกีต่อครูผู้มีพระคุณ นอกจากนี้ในงานยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และมอบเกียรติบัตรคนดีศรีเชียงใหม่ให้แก่ครู บรรยากาคในพิธีเต็มไปด้วยความปิติ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *