โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย การมอบทุนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2565 เครือข่ายอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้รับจาก มูลนิธิพัฒนาการศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยและห้องเรียนเคลื่อนที่วัดป่าเป้า จำนวน 9 ทุน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *