โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *