โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ On Site 100% เป็นวันแรก

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รูปแบบ On Site 100% เป็นวันแรก โดยมีนายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ช่วยกันดูแลความเรียบร้อยตามจุดต่าง ๆ ของโรงเรียน และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *