โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้ร่วมกันสัการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน อันได้แก่ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ศาลศาลพระพรหมเจ้าที่ และต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวาระดิธีขึ้นปีใหม่ 2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *