โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้ร่วมต้อนรับ ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *