โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 ถึง 6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในครั้งนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *