โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีนายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครู ได้ให้ข้อมูลในการประเมิน โดยมี นางวิริน วันสมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นางเยาวลักษณ์ เกสรเกศรา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมืองสารท และนายอินทร ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาหิน เป็นคณะกรรมในการประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *