โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นำโดยมีนายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชการ Project Based Learning ภายใต้หัวข้อ “ One Class One Product ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *