โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยได้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โดยมี นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับนักเรียน และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *