โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย และนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียน พิธีการเริ่มโดยประธานจุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยพิธีเจิมหนังสือ ประธานสภานักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครู และคำปฏิญาณคนพร้อมด้วยนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำพานขึ้นไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ บรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความปิติ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *