โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทาง พุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกันคือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *