โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และเดินสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เป็นประธานในพิธี และนำเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนาม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *