โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นำโดย นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดบวกครกน้อย เนื่องในวันเข้าพรรษา และเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาของทางโรงเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *