โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ดำเนินการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยนายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ห้องประชุมแสงลดา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *