การแข่งขันการประดิษฐ์รถพลังยางในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565
                ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดี กับด.ช.ชวกร ศรีสุวรรณ และ ด.ช.จรูญวิทย์ ศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันการประดิษฐ์รถพลังยางในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
จัดโดย สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่
คุณครูผู้ฝึกสอน คือ
ครูอัญชัญ พรมจันทร์ตา และ ครูลลิตพรรณ จุมปู
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน คือ ด.ช.ฟาฮัด ราชา นักเรียนชั้น ม.2 ✌️✌️

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *