นักเรียนรับมอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน จาก พระสมุห์กฤษฎา ปภัสสโร ท่านเจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคล

วันที่ 22 สิงหาคม 2565
                นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นำนักเรียนรับมอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน จาก พระสมุห์กฤษฎา ปภัสสโร ท่านเจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคล
               ทางโรงเรียน ขอขอบพระคุณพระคุณเจ้า และขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙇‍♂️🙇‍♀️

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *